#priwreadbooks จากนี้ไป ฉันจะใจดีกับตัวเอง

#Springbooks คิดมาก เขียน คนที่เราควรใจดีด้วยที่สุด ก็คือตัวเราเอง เพื่อน คือใครสักคนที่พร้อม “ยอมรับ” และ “รับฟัง” เราเสมอ คือสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในชีวิต จงเลือกที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี การรับฟัง คือสิ่งสำคัญของความสัมพันธ์ จงพยายามเป็นคนที่รู้สึกสนใจ มากกว่าคนที่น่าสนใจ เราไม่ชอบคนแบบไหน ก็อย่าทำตัวเป็นคนแบบนั้น ยินดีกับความสำเร็จของตัวเองให้เป็น ทั้งความสำเร็จเล็กๆ และความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร สนใจแค่การพัฒนาตัวเองในแบบที่เราต้องการก็พอ การเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น ทำให้เรามองข้ามสิ่งที่มีความหมายมากที่สุดไป นั่นคือ “ตัวตน” ของเราเอง

#priwreadbooks จากนี้ไป ฉันจะใจดีกับตัวเอง
#priwreadbooks จากนี้ไป ฉันจะใจดีกับตัวเอง
Parima Spd

I enjoy reading and writing. Continue to learn and try new things to improve. Before you die, explore this world.